• Barns mestring i fysisk lek 

      Kongsvik, Ella Eriksen (Bachelor thesis, 2022)
      I min undersøkelse ønsker jeg å belyse hvordan muligheter og begrensinger som finnes for barns mestring i fysisk lek, ved å få innsikt i personalet ved storbarnsavdelinger sine erfaringer rundt tema. For å ivareta min ...