• Personalets holdninger i møte med flerkulturelle barn og familier 

      Klypen, Kathrine Haukeberg (Bachelor thesis, 2021)
      Med bakgrunn i mine erfaringer, tanker og interesse rundt barnehagens møte med barn og familier med flerkulturell bakgrunn kom jeg frem til følgende problemstilling: Hvilken betydning har personalets holdninger i møtet ...