• Tilrettelegging for fysisk aktivitet i barnehagen 

      Klevstuen, Marit Sofie Korsedal (Bachelor thesis, 2023)
      Regelmessig fysisk aktivitet i oppveksten fremmer altså generelt god helse blant barn, noe Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i når de har utarbeidet rådene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge. De ...