• Fysisk aktivitet pa sma barnsavdeling 

      Kjøraas, Mirijam Smørsgård (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling:Hvordan legger barnehagen til rette for fysisk aktivitet innendørs på småbarnsavdeling?