• Smittevern og foreldresamarbeid 

      Kirkefjord, Kaja Suniva (Bachelor thesis, 2021)
      Mitt temavalg kom tidlig, og var preget av hva samfunnet gikk gjennom da koronapandemien brøt ut og da spesielt i tiden etter nedstengingen den 12.mars 2020. Pandemien førte til at regjerningen måtte lage mange retningslinjer ...