• Barnehageansattes forståelse av realfag i barnehagen 

      Kanstad, Thea Peschel (Bachelor thesis, 2021)
      Begrepet «realfag» er ikke direkte å finne i rammeplanen (2017). Realfag i barnehagen ligger ikke under ett konkret fagområde, men litt spredt over alt. Dette kan for ansatte gjøre det utfordrende å sette ord på hva realfag ...