• Humor: Et pedagogisk verktøy i barnehagen 

      Kåsa, Stian (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan bruker barnehagelærere humor som et pedagogisk verktøy for å skape og utvikle en relasjon med storbarn i barnehagen?