• Frilek og organiserte aktiviteter i barnehagens utetid 

      Johannessen, Iselin Løken (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med studien «Frilek og organiserte aktiviteter i barnehagens utetid» er å se på hvordan barna trives når de får leke fritt og under organiserte aktiviteter, og finne ut hva barna foretrekker. Min problemstilling ...