• Musikk og sang 

      Jensen, Sondre (Bachelor thesis, 2021)
      Rammeplanen har to fagområder som omhandler rundt min problemstilling. Den ene er kommunikasjon, språk og tekst, og den andre er kunst, kultur og kreativitet. Når jeg skulle velge problemstilling, ville jeg skrive først ...