• Balansert risikostyring - betydningen av styrers arbeid. 

      Jektvik, Andrea Wedø (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvilken betydning har styrerens arbeid, for at organisasjonen skal jobbe forebyggende med ulykker, uten å begrense barns utvikling gjennom risikofylt lek?