• Å være mor og asylsøker 

      Jansen, Marie Marcelle (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvilke elementer i asylsøkerprosessen trekker asylmødre frem som de viktigste og hvorfor bør barnehagepersonell ha kjennskap til disse?