• Gjenbruksmaterialenes plass i barnehagen 

      Jørstad, Solveig Gjerde (Bachelor thesis, 2023)
      Gjenbruk er et veldig aktuelt tema i samfunnet. I dag lever vi i et bruk og kast samfunn, og vi har et ansvar for å lære barna mer om dette. Rammeplanen sier som følger «Barna skal lære å ta vare på̊ seg selv, hverandre ...