• Flerkulturell forståelse og inkludering i barnehage 

      Issa, Shatha (Bachelor thesis, 2023)
      For å forbygge og bryte ned fordommer, må pedagogisk ledere bli bevisst sine egne praksis, handlinger og oppfatninger, og hvilken innvirkning dette kan ha på anerkjennelsen av etniske minoriteters kulturelle bakgrunn og ...