• Nyutdannet barnehagelærer + omsorgssvikt = ? 

      Isdal, Kristin Beate (Bachelor thesis, 2023)
      I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, heretter omtalt som RP17, står det at «personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette ...