• Kjønn i barnehagen 

      Husbyaune, Kari (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan blir gutter og jenter møtt av de ansatte i barnehagen?