• Sang og språkutvikling 

      Hovde, Stine Schanke (Bachelor thesis, 2023)
      Min interesse for sang og de yngste barna er et omfattende tema, og jeg har derfor brukt mye tid på å snevre inn en problemstilling. Ettersom sang innebærer bruk av stemmen valgte jeg å gå i retning mot språk. Jeg har ...