• Digitale fortellinger i barnehagen 

      Hopmark, Sissel Merete (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan man ved skapende bruk av digitale verktøy i et kunstfaglig perspektiv, fremme barns medvirkning og danning gjennom å lage en digital fortelling?