• Planlagt og spontan språklæring 

      Holten, Hilde (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan utnytte planlagte og spontane språklæringssituasjoner for barn som har norsk som andrespråk?