• Dramatisk lek 

      Holmeng, Bodil Renna (Bachelor thesis, 2021)
      Etter å ha gått fordypningen innenfor de estetiske fagene har jeg blitt oppmerksom på hvordan barna bruker leken til å utforske det estetiske. Nærmere bestemt virkemidlene som ligger til grunn i barns dramatiske lek og ...