• Språkutvikling hos tause barn 

      Holden, Karianne (Bachelor thesis, 2021)
      Rammeplanen sier «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» (2017, s.19). Dette gir tydelige ...