• Stillhet 

      Hogganvik, Ellin Andrea (Bachelor thesis, 2021)
      I barnehagen er det mye lyd, dette er et faktum. En del av lyden er naturlig og ønsket, mens en annen del kan være skadelig og uønsket. Når lyden er uønsket defineres det som støy eller bråk. Dette gjelder spesielt når ...