• Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

      Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
      Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...