• Ledelse av barnehager i konkurranse 

      Hembre, Linn-Merethe (Master thesis, 2023)
      Barnehageforliket (St.meld. nr 24 (2002 - 2003)) hadde som mål å gjøre barnehage til et tilbud som var tilgjengelig for alle. For å oppnå dette måtte både nye plasser opprettes, og prisen senkes. Nye barnehager ble bygd, ...