• Tur med de minste barna i barnehagen 

      Hanssen, Trine Berg (Bachelor thesis, 2021)
      I min siste praksisperiode var jeg i en barnehage med friluftsprofil på en småbarnsavdeling. Gjennom praksisperioden fikk jeg, på grunn av min studieretning, være med på å styrke denne avdelingens friluftsliv, noe som ...