• Konflikter i personalgruppa 

      Hals, Merete (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvilke konflikter kan oppstå blant personalet i en barnehage, og hvordan kan konflikter håndteres?