• Å skape et fellesskap gjennom felles referanserammer 

      Høgset, Anett (Bachelor thesis, 2022)
      Temaet for denne oppgaven er kultur og tilhørighet. Jeg fant tidlig ut at jeg var interessert i å skrive om kultur, og hjemmet og barnehagen som barnets livsverden og jeg brukte deretter mye tid på å finne ut hvordan jeg ...