• Kompetanseutvikling i barnehagen 

      Håker, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan styrer i barnehagen arbeide for å fremme kompetanseutvikling i personalgruppa? Og hvorfor er dette viktig?