• Barns naturopplevelser og helsefremmende arbeid i barnehagen 

      Gåsbakk, Ingeborg (Bachelor thesis, 2020)
      I prosessen med å finne tema og problemstilling fant jeg tidlig ut at jeg ønsket at oppgaven min skulle handle om hvordan naturen kan påvirke barnehagebarns helse. Ettersom at helse er et stort begrep som rommer mye, valgte ...