• Foreldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet 

      Gärtner, Helen (Master thesis, 2021)
      Masteroppgavens tema er foreldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet. Ved bekymring for barns utvikling, kan det med foreldres samtykke sendes henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), for en utredning ...