• Barns læring og utvikling i barnehagen: Læring og læringsmiljø 

      Fredagsvik, Marte (Bachelor thesis, 2020)
      Hva handler læring i barnehage om? Rammeplanen for barnehagen. Innhold og oppgaver, heretter kalt "rammeplanen" skriver at læring i barnehagen skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Rammeplanen ...