• Barnehagelæreren i koronapandemien 

      Fossum, Maren Kristine Aunan (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om temaet barnehagelæreren i koronapandemien fordi det er et interessant tema å diskutere, det er på dagsorden og berører oss her og nå. Mer spesifikt vil det bli undersøkt hvordan barnehagelærere ...