• Materialer og inkludering 

      Foss, Monica (Bachelor thesis, 2021)
      Gjennom min problemstilling ønsker jeg å finne perspektiver på hvordan vi kan jobbe med inkludering i barnehagen i forhold til å forebygge mobbing og utenforskap. Jeg prøver i oppgaven å finne ut hvilken rolle de skapende ...