• Det er atferden til barnet som er utfordrende, ikke barnet 

      Forfot, Emilie Frønes (Bachelor thesis, 2022)
      Formålet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om barn med utfordrende atferd. Ved å rette fokus på tematikken, vil jeg selv kunne få større fagkunnskap, men de ansatte i barnehagen kan også bli mer bevisste seg selv ...