• Barns kropp, seksualitet og utforskning 

      Eriksen, Kaya Meisingset (Bachelor thesis, 2022)
      Temaet for min oppgave ble satt relativt tidlig i prosessen, likevel brukte jeg en stund på å formulere min problemstilling. Ved oppstart av prosjektet ble jeg tipset om en artikkel skrevet av Øystein Skundberg, hvor han ...