• Kommunikasjonsutfordringer hos barn 

      Eilertsen, Hanna (Bachelor thesis, 2022)
      ASF er en nevroutviklingsforstyrrelse (Øzerk og Øzerk, 2020), som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, språk og uhensiktsmessig atferd. I et samfunn der man er avhengig av kommunikasjon, vil dette være utfordrende ...