• Vet dåkk ka hoppe e på arabisk? 

      Drågen, Anna (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstillingen er som følger: En undersøkelse av hva barnehagelærere uttrykker om anvendelse av morsmål i barnehagehverdagen. Her ligger et ønske om å få innblikk i både barnehagelærernes tanker og arbeid med morsmål i ...