• Kunstfagene og inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne 

      Bugge, Helene Bølset (Bachelor thesis, 2022)
      Etter at jeg bestemte meg for å skrive min bacheloroppgave om inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne brukte jeg en god stund på å finne en passende problemstilling. Etter mye frem og tilbake er dette den endelige ...