• Utviklingsarbeid 

      Brevik, Cathrine Lossius (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan organiseres utviklingsarbeid i barnehagen, og hvilken rolle har intern veiledning i dette arbeidet? Styrers perspektiv.