• Musikk og inkludering i barnehagen 

      Brekstad, Therese Skogli (Bachelor thesis, 2023)
      Musikk er noe de fleste, om ikke alle, bruker hver dag og har god kjennskap til. Musikk kan være med på å uttrykke følelser, skape bevegelse, fremkalle minner og opplevelser (Sæther, 2019, s. 9). Slik jeg ser det, bringer ...