• *Dem & oss = vi.....eller? 

      Brøndbo, Jenny Dahl (Bachelor thesis, 2022)
      Valget av temaet ble gjort ut fra engasjementet mitt, og inspirasjonskildene mine, og jeg ønsket å velge en problemstilling som jeg kunne knytte opp mot fordypningen jeg har tatt disse tre studieårene. Når jeg begynte å ...