• Dramatisering i endrings- og utviklingsarbeid 

      Bråten, Helga (Bachelor thesis, 2022)
      Fortellinger har hatt stor tiltrekningskraft på meg fra barndommen av. Når fortellingen utvides med dramatiske virkemidler har jeg opplevd at både narrativet og kraften i fortellingen forsterkes. Dramafagets plass i ...