• Barnelitteratur og barnesamtaler om kulturelt mangfold 

      Bothner, Anna Soveig Desirèe Herold (Bachelor thesis, 2022)
      Problemstillingen tar utgangspunkt i et eller flere tema og er ofte et spørsmål studenten ønsker å besvare gjennom bacheloroppgaven. Problemstillingen blir retningsgivende for valg av forskningsmetoder og teori (Bergsland ...