• Barn og rom 

      Borseth, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvilke muligheter og utfordringer kan en barnehagelærer møte i barnets bruk av rom?