• Musikk & språkutvikling 

      Blækkan, Maren (Bachelor thesis, 2022)
      Temaet i oppgaven er basert på mine erfaringer med nettopp sang og musikk fra både jobb og praksis. I tredje og siste praksisperiode hadde jeg et endrings – og utviklingsarbeid med fokus på hvordan musikk kan fremme et ...