• Ledelsens materialitet i øyeblikkets stillhet 

      Bjordal, Janikke Mari (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven har fokusert på ledelse. Et forsøk på utvidelse av ledelsesbegrepet og ulike perspektiver på ledelse med utgangspunkt i Bolman og Deal (Bolman og Deal 2014). Oppgaven har en posthuman vitenskapsteoretisk ...