• Fellesskapsfølelse i samlingsstund 

      Bjørkhaug, Cecilie (Bachelor thesis, 2023)
      Rammeplanen for barnehagen skriver «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15). Fra mine observasjoner ...