• Barns estetiske læreprosesser 

      Bergsstrøm, Emilie Carlsen (Bachelor thesis, 2023)
      Problemstilling: «Hvordan kan man legge til rette for estetiske læreprosesser i barnehagen?». Målet for denne oppgaven er altså å finne ut av hva som kreves av oss som jobber i barnehagen for at barna skal få mest mulig ...