• Musikk og småbarns språkutvikling 

      Berge, Maria Chanett (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagelærere bruke musikk for å fremme småbarns språkutvikling?