• Barns identitetsutvikling 

      Berg, Ragnhild (Bachelor thesis, 2021)
      Når jeg skulle komme fram til problemstillingen i oppgaven min landet jeg raskt på noen nøkkelbegrep. Det skulle handle om identietsutvikling og de voksnes rolle. I løpet av perioden har har jeg formulert problemstillingen ...