• Alder og IKT i barnehagen 

      Berg, Jørgen (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan stiller ulike barnehagemiljø seg til bruken av IKT i barnehagen, hvilken kompetanse har de og hvilke holdninger har de til det?